Sport, idrott eller…

Något som kan tyckas vara väldigt ovidkommande men som ändå alltid är uppe för debatt är huruvida det är någon skillnad mellan sport och idrott – och vad som ska få kalla sig vad. Vi tänkte ta en liten genomgång av saken.
Sport

Definitionen av idrott

Om man ser till Nationalencyklopedins definition av idrott så lyder den ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat” Utifrån den definitionen så kan man egentligen sätta in alla aktiviteter där utövaren kämpar hårt för att hålla sig på topp genom att träna. Enligt denna definition så räknas till och med att spela onlinepoker in som en idrott såtillvida att utövaren utför fysisk aktivitet för att kunna prestera bättre när hen spelar poker. Men här går meningarna isär för många.

Sport – All tävling?

Meningarna går isär eftersom många vill hävda att för att få kallas för idrott så måste även själva tävlingsmomentet vara av fysisk art och ske genom fysisk ansträngning med kroppen. Vanligt förekommande meningar i denna diskussion brukar vara ”du säger motorsport, inte motoridrott”, och syftar då på att du egentligen inte använder din kropp när du sysslar med motorsport, det är ju redskapet, bilen, motorcykeln eller vad det nu är, som sköter den biten.

Då spelar det för dessa inte någon roll att det definitivt är mycket fysiskt krävande med en hel del motorsporter, fråga bara de som kör Novemberkåsan – eller för den delen Formel 1 där kroppen utsätts för upp till fem gånger så många G-krafter än i en bergochdalbana – vilket många av oss tycker är en nog så stor påfrestning. Men de som har denna åsikt menar att alla aktiviteter där redskapet tar dig framåt eller, så att säga, gör huvuddelen av jobbet, de ska kallas för sport och inte idrott.

Det är knappast troligt att detta kommer att få någon definitiv lösning och eller definition, så vi får nog räkna med att diskussionen kommer att fortgå, så det är bara att välja sida.