Pyroteknik tillåts på fotbollsläktarna

Att kalla det för en het potatis är förmodligen den största underdriften på länge om man ser till hur mycket upprörda känslor som har yttrat sig på både det ena och det andra viset i frågan om man ska tillåtas bränna av Bengaliska eldar inne på fotbollsarenor.

Tidigare i somras så var det på tapeten om att pyroteknik skulle tillåtas på prov under hösten. Turerna har gått fram och tillbaka och så sent som förra månaden så kom ett beslut att om pyroteknik obehörigt används så skall matchen omedelbart avbrytas och spelas färdigt vid ett annat tillfälle.

De upprörda rösterna lät knappast vänta på sig och även om man med nykter syn på saken kan instämma i att ett totalförbud mot pyroteknik faktiskt är rimligt med tanke på hur farliga exempelvis bengaler faktiskt är, så insåg man även att här kommer det att bli ett problem.

Och tanken på att mer eller mindre varje match i Stockholm skulle få avbrytas var tydligen inte något som Svenska Fotbollsförbundet ville vara med om och nu bara för några dagar sedan så kom ett nytt beslut där man klubbade igenom laglig pyroteknik. De regler som ska följas är följande:

”Tävlingskommittén (TK) får på ansökan av arrangerande förening tillåta föreningen att vid match använda av myndighet godkänd pyroteknik. Tillstånd får avse viss tid eller visst antal matcher och förenas med villkor för användningen. Ansökan, inklusive nödvändiga myndighetstillstånd, ska ha inkommit till TK senast två veckor före aktuell match.”

Så förmodligen är det något i denna stil vi kommer att få se i framtiden – men utan böter då.