Motionera för både kropp och själ

Marathon MotionsFör att må bra är det viktigt att motionera, åtminstone i någon form. Faktum är att man inte behöver motionera så värst mycket för att ta del av de positiva effekter som motion i olika former medför, en halvtimme om dagen räcker gott och väl. Det är också viktigt att komma ihåg att motion inte bara är bra för kroppen utan också för själen.

Förutom att hjärtat stärks så bidrar motion till att öka syreupptagningen och förbättra blodcirkulationen. Dessutom stärks immunförsvaret av fysisk aktivitet, vilket bidrar till att man helt enkelt håller sig friskare. Även risken för att drabbas av de vanligaste folksjukdomarna, framför allt i form av hjärt- och kärlsjukdomar minskar med motion till följd av att höga blodfetter och högt blodtryck minskar.

En annan sjukdom som man minskar risken att drabbas av om man motionerar är diabetes typ 2. Detta eftersom muskelaktivitet stärker kroppens förmåga att reglera höga blodsockerhalter samtidigt som risken också minskar att drabbas av övervikt, vilket är en bidragande orsak till diabetes typ 2.

Vid motion stärks också skelettet, vilket leder till minskad risk för benskörhet, något som är vanligt hos framför allt äldre personer. För kvinnor över 50 år är det särskilt viktigt att röra på sig eftersom förändrad hormonbalans gör att skelettet urkalkas. Redan som barn är det också viktigt att röra på sig mycket eftersom det är under barndomen som man har möjlighet att bygga upp en stor skelettvolym, vilket gör att man fortfarande har ett skelett som är starkt när det börjar urkalkas.

Motion och fysisk aktivitet minskar också risken för olika typer av cancer, som till exempel bröstcancer hos kvinnor respektive prostatacancer hos män. Också risken för tjocktarmscancer minskar samtidigt som mag- och tarmfunktionen förbättras, vilket bidrar till att motverka trög mage och förstoppning.

Även den psykiska hälsan påverkas på ett positivt sätt av motion och rörelse. Motionerar man och rör på sig regelbundet minskar nämligen risken att drabbas av depression. Dessutom kan man med hjälp av motion motverka stress, ångest och oro. Vid motion och rörelse frigörs nämligen en rad olika så kallade ”må bra”-ämnen i kroppen som endorfiner, serotonin och dopamin.